BKV RT-PCR KIT

BK Virüsü (BKV) Real Time PCR Kiti, BKV kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Test, viral genomik DNA’nın T-antijeni kodlayan geninin tespiti esasına dayanır.

  • Telefon : 0.312.417 89 88
  • Eposta : info@medamet.com.tr

Ürün Açıklaması
BK Virüsü (BKV) Real Time PCR Kiti, BKV kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Test, viral genomik DNA’nın T-antijeni kodlayan geninin tespiti esasına dayanır.

Kitin Tanımı
BK virüsü bir polyomavirüs olup, maruz kalan bireylerde nadiren hastalığa neden olur. Diğer taraftan asemptomatik tipik olarak böbrek nakli geçirmiş hastalarla ilişkilidir; BKV ile enfekte olan birçok kişi asemptomatik seyir söz konusudur. Semptomatik olgular çoğunlukla ateşli hafif seyirli solunum yolu enfeksiyonu olarak dikkat çeker. Herhangi bir klinik semptom olmamasına rağmen, spontan düşükten etkilenen kadınlardan alınan örneklerde BK virüsü tespit edilmiştir.
BKV daha sonra böbreklere ve idrar yollarına yayılır ve burada bireyin yaşamı boyunca varlığını sürdürür. Nüfusun %80 kadarının bu virüsle gizli enfekte olduğu ve vücut bir çeşit immünosupresyona girene kadar gizli kaldığı düşünülmektedir. Tipik olarak bu, tek veya çoklu organ transplantasyonu sonrasında gerçekleşmektedir. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde hastalık çok daha şiddetlidir. Klinik belirtiler arasında böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatinininde ilerleyici bir artışla görülür) ve renal tübüler hücreleri ve inflamatuar hücreleri ortaya çıkaran anormal bir idrar tahlili bulunur.

Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Plazma,
• Serum
• İdrar

Sunulan BKV RealTime PCR kiti, daha iyi transplantasyon hastası yönetimini sağlamaya yardımcı olabilecek bir teşhis aracı olarak tasarlanmıştır.

Saklama ve stabilite
Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini etkiler.

Ürün Açıklaması
BK Virüsü (BKV) Real Time PCR Kiti, BKV kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Test, viral genomik DNA’nın T-antijeni kodlayan geninin tespiti esasına dayanır.

Kitin Tanımı
BK virüsü bir polyomavirüs olup, maruz kalan bireylerde nadiren hastalığa neden olur. Diğer taraftan asemptomatik tipik olarak böbrek nakli geçirmiş hastalarla ilişkilidir; BKV ile enfekte olan birçok kişi asemptomatik seyir söz konusudur. Semptomatik olgular çoğunlukla ateşli hafif seyirli solunum yolu enfeksiyonu olarak dikkat çeker. Herhangi bir klinik semptom olmamasına rağmen, spontan düşükten etkilenen kadınlardan alınan örneklerde BK virüsü tespit edilmiştir.
BKV daha sonra böbreklere ve idrar yollarına yayılır ve burada bireyin yaşamı boyunca varlığını sürdürür. Nüfusun %80 kadarının bu virüsle gizli enfekte olduğu ve vücut bir çeşit immünosupresyona girene kadar gizli kaldığı düşünülmektedir. Tipik olarak bu, tek veya çoklu organ transplantasyonu sonrasında gerçekleşmektedir. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde hastalık çok daha şiddetlidir. Klinik belirtiler arasında böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatinininde ilerleyici bir artışla görülür) ve renal tübüler hücreleri ve inflamatuar hücreleri ortaya çıkaran anormal bir idrar tahlili bulunur.

Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Plazma,
• Serum
• İdrar

Sunulan BKV RealTime PCR kiti, daha iyi transplantasyon hastası yönetimini sağlamaya yardımcı olabilecek bir teşhis aracı olarak tasarlanmıştır.

Saklama ve stabilite
Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini etkiler.