CCHF qPCR KIT

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Real Time RT qPCR Kiti, Kırım Kongo kanamalı Ateşi Virüsünün (KKKAV) kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) RT qPCR testidir.

  • Telefon : 0.312.417 89 88
  • Eposta : info@medamet.com.tr

Ürün Açıklaması
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Real Time RT qPCR Kiti, Kırım Kongo kanamalı Ateşi Virüsünün (KKKAV) kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) RT qPCR testidir. Genomik RNA’nın S segmentinde kodlanan nükleoprotein geninin tespitinde kullanılır.

Kitin Tanımı
Kırım-Kongo Kanamalı Ateş virüsü (KKKAV), kene kaynaklı viral bir hastalığa neden olup doğu ve güney Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi birçok endemik bölgede dağılım göstermektedir (Spengler ve ark, 2015). Mortalite oranı %3-%40 arasında değişken olmasına rağmen an itibarıyla hastalıkla mücadele edebilecek lisanslı bir aşısı yoktur. Ayrıca, yüksek seviyeli tecrit laboratuvarlarının gerekliliği nedeniyle klasik yöntemlerle virüs tanısının konulması hemen birçok tanı laboratuvarı için imkansızdır. Virüsün yeni bölgelerde ortaya çıkma riski yüksektir ve dünya çapında en önemli sağlık risklerinden biri haline gelmiştir. KKKAV enfeksiyonları başlangıçta ateş, iştah kaybı ve ishal gibi spesifik olmayan semptomlara neden olur ve daha sonra peteşiyal kanamalar, miyalji, trombositopeni, kanama ve sonunda ölüme kadar giden şiddetli semptomlara yol açabilmektedir. Hastalardaki viral yük takibinin prognoz açısından önemi bildirilmiştir.

Geliştirilen test kiti hasta örneklerinde olduğu gibi kene örneklerinde de kullanılabilmektedir. Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Tam kan,
• Plazma,
• İdrar,
• Kene homojenatı (Önerilen RNA izolasyon protokolü, )
Sunulan KKKA RealTime RT qPCR kiti, daha iyi hasta yönetimini bilgilendirmeye yardımcı olmanın yanı sıra epidemiyolojik çalışmalar için de kullanılabilecek bir teşhis aracı tasarlanmıştır.

Saklama ve stabilite
Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini etkiler

Ürün Açıklaması
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Real Time RT qPCR Kiti, Kırım Kongo kanamalı Ateşi Virüsünün (KKKAV) kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) RT qPCR testidir. Genomik RNA’nın S segmentinde kodlanan nükleoprotein geninin tespitinde kullanılır.

Kitin Tanımı
Kırım-Kongo Kanamalı Ateş virüsü (KKKAV), kene kaynaklı viral bir hastalığa neden olup doğu ve güney Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi birçok endemik bölgede dağılım göstermektedir (Spengler ve ark, 2015). Mortalite oranı %3-%40 arasında değişken olmasına rağmen an itibarıyla hastalıkla mücadele edebilecek lisanslı bir aşısı yoktur. Ayrıca, yüksek seviyeli tecrit laboratuvarlarının gerekliliği nedeniyle klasik yöntemlerle virüs tanısının konulması hemen birçok tanı laboratuvarı için imkansızdır. Virüsün yeni bölgelerde ortaya çıkma riski yüksektir ve dünya çapında en önemli sağlık risklerinden biri haline gelmiştir. KKKAV enfeksiyonları başlangıçta ateş, iştah kaybı ve ishal gibi spesifik olmayan semptomlara neden olur ve daha sonra peteşiyal kanamalar, miyalji, trombositopeni, kanama ve sonunda ölüme kadar giden şiddetli semptomlara yol açabilmektedir. Hastalardaki viral yük takibinin prognoz açısından önemi bildirilmiştir.

Geliştirilen test kiti hasta örneklerinde olduğu gibi kene örneklerinde de kullanılabilmektedir. Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Tam kan,
• Plazma,
• İdrar,
• Kene homojenatı (Önerilen RNA izolasyon protokolü, )
Sunulan KKKA RealTime RT qPCR kiti, daha iyi hasta yönetimini bilgilendirmeye yardımcı olmanın yanı sıra epidemiyolojik çalışmalar için de kullanılabilecek bir teşhis aracı tasarlanmıştır.

Saklama ve stabilite
Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini etkiler