RNA-X Exraction Kit 1000

“RNA-X” inorganik ve kullanıma hazır bir reaktiftir.”RNA-X” fenol içermez. İnsan ve hayvan üst solunum yolu örneklerinde bulunabilen virallerin nükleik asitlerin serbest kalmasını ve ayrıca virüs dekontaminasyonunu sağlar.

  • Telefon : 0.312.417 89 88
  • Eposta : info@medamet.com.tr

NÜKLEİK ASİT İZOLASYON REAKTİFİ

Ürün Açıklama
“RNA-X” inorganik ve kullanıma hazır bir reaktiftir.”RNA-X” fenol içermez. İnsan ve hayvan üst solunum yolu örneklerinde bulunabilen virallerin nükleik asitlerin serbest kalmasını ve ayrıca virüs dekontaminasyonunu sağlar.
“RNA-X” orofaringeal, nazofaringeal, nazal kavite, ağız boşluğu sürüntü örnekleri, sıvı bazlı ve özellikle bronkoalveolar aspirat gibi mukoid örnekler ile yüksek etkinlik ile kullanılabilen bir üründür. Protokol hızlıdır ve viral nükleik asidin dakikalar içinde küçük veya büyük hacimli numunelerden salınmasını sağlar.
Viral nükleik asitlerin in vitro amplifikasyon teknikleri ile ileri saflaştırmaya gerek kalmadan teşhisine olanak sağlar.
Reaktif Kiti çeşitli tuzlarla tamponlanmış 5 ml denatüre edici çözelti.

Depolama koşulları
“RNA-X” -20°C ile +4°C’de saklanmalıdır. Daha yüksek bir sıcaklıkta depolama, ürün etkinliğinde hızlı bir kayba neden olabilir.

NÜKLEİK ASİT İZOLASYON REAKTİFİ

Ürün Açıklama
“RNA-X” inorganik ve kullanıma hazır bir reaktiftir.”RNA-X” fenol içermez. İnsan ve hayvan üst solunum yolu örneklerinde bulunabilen virallerin nükleik asitlerin serbest kalmasını ve ayrıca virüs dekontaminasyonunu sağlar.
“RNA-X” orofaringeal, nazofaringeal, nazal kavite, ağız boşluğu sürüntü örnekleri, sıvı bazlı ve özellikle bronkoalveolar aspirat gibi mukoid örnekler ile yüksek etkinlik ile kullanılabilen bir üründür. Protokol hızlıdır ve viral nükleik asidin dakikalar içinde küçük veya büyük hacimli numunelerden salınmasını sağlar.
Viral nükleik asitlerin in vitro amplifikasyon teknikleri ile ileri saflaştırmaya gerek kalmadan teşhisine olanak sağlar.
Reaktif Kiti çeşitli tuzlarla tamponlanmış 5 ml denatüre edici çözelti.

Depolama koşulları
“RNA-X” -20°C ile +4°C’de saklanmalıdır. Daha yüksek bir sıcaklıkta depolama, ürün etkinliğinde hızlı bir kayba neden olabilir.