HBV qPCR KIT

HBV kantitatif (q) PCR Kiti, Hepatitis B enfeksiyonu etkeni olan Hepatitis B virüsünün kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir.

  • Telefon : 0.312.417 89 88
  • Eposta : info@medamet.com.tr

Ürün Açıklaması
HBV kantitatif (q) PCR Kiti, Hepatitis B enfeksiyonu etkeni olan Hepatitis B virüsünün kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Genomik DNA’daki Pre-X geni tespitinde kullanılır.

Kitin Tanımı
Hepatitis B virüs enfeksiyonu farklı genotipleri karaciğer dokusunda önemli patolojilere neden olan virüslerden bir tanesidir. Diğer hepatit etkenlerinden farklı olarak DNA genomuna sahip olan virüsün tanısal açığının kalmaması açısından en korunaklı gen(ler)i üzerinden odaklanma stratejisi izlenmiştir. An itibarıyla 10 genotipe (A-J) sahip olan virüsün %4-8 arasında gruplar arası değişen nükleotid farklılıkları mevcuttur. İlginç olarak bu genotiplerde hem genom uzunluğu hem açık okuma ünite büyüklükleri ve hem de sentezlenen proteinlerin büyüklükleri değişkenlik arz etmektedir. Ayrıca HBV genomunda yıllık baz değişim oranları 103 – 106 arasında değişkenlik göstermekte ve bu mutasyonlar genomun belirli yerlerine lokalize de değildir. HBV’nin tam uzunluktaki X geni, 168-bç pre-X ve 465-bç X genleri dahil olmak üzere, 210 amino asitten oluşan tam-X proteinini kodlamaktadır. Pre-X geninin yüksek oranda korunmuş olduğu gözlendi. Bu bağlamda araştırmanın tanısal amaçla kullanılacak odağı olarak bu gen bölgesinde karar kılındı.

Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Plazma,
• Serum

Saklama ve stabilite
Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini etkiler.

Ürün Açıklaması
HBV kantitatif (q) PCR Kiti, Hepatitis B enfeksiyonu etkeni olan Hepatitis B virüsünün kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Genomik DNA’daki Pre-X geni tespitinde kullanılır.

Kitin Tanımı
Hepatitis B virüs enfeksiyonu farklı genotipleri karaciğer dokusunda önemli patolojilere neden olan virüslerden bir tanesidir. Diğer hepatit etkenlerinden farklı olarak DNA genomuna sahip olan virüsün tanısal açığının kalmaması açısından en korunaklı gen(ler)i üzerinden odaklanma stratejisi izlenmiştir. An itibarıyla 10 genotipe (A-J) sahip olan virüsün %4-8 arasında gruplar arası değişen nükleotid farklılıkları mevcuttur. İlginç olarak bu genotiplerde hem genom uzunluğu hem açık okuma ünite büyüklükleri ve hem de sentezlenen proteinlerin büyüklükleri değişkenlik arz etmektedir. Ayrıca HBV genomunda yıllık baz değişim oranları 103 – 106 arasında değişkenlik göstermekte ve bu mutasyonlar genomun belirli yerlerine lokalize de değildir. HBV’nin tam uzunluktaki X geni, 168-bç pre-X ve 465-bç X genleri dahil olmak üzere, 210 amino asitten oluşan tam-X proteinini kodlamaktadır. Pre-X geninin yüksek oranda korunmuş olduğu gözlendi. Bu bağlamda araştırmanın tanısal amaçla kullanılacak odağı olarak bu gen bölgesinde karar kılındı.

Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Plazma,
• Serum

Saklama ve stabilite
Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini etkiler.