EBV RT-PCR KIT

EBV Real Time PCR Kiti, Epstein Barr enfeksiyonu etkeni olan Epstien Barr virüsü (İnsan Gamma Herpesvirüs) kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. 

  • Telefon : 0.312.417 89 88
  • Eposta : info@medamet.com.tr

Ürün Açıklaması
EBV Real Time PCR Kiti, Epstein Barr enfeksiyonu etkeni olan Epstien Barr virüsü (İnsan Gamma Herpesvirüs) kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Genomik DNA’daki EBNA 3C geni tespitinde kullanılır.

Kitin Tanımı

Epstein-Barr virüsü (EBV), Herpesviridae ailesinin bir üyesidir. Hem olgun virionda lineer formda hem de latent olarak enfekte olmuş hücrelerde dairesel, epizomal formda bulunan çift sarmallı 172 kbp’lik bir DNA’ya sahiptir. EBV, öncelikle B soyunun lenfoid hücrelerini enfekte eder. EBV, öncü ve olgun insan B lenfositlerini dönüştürme ve onları lenfoblastoid çizgilere dönüştürme yeteneği bakımından Herpesviridae arasında benzersizdir. EBV, enfeksiyöz mononükleozun etiyolojik ajanıdır. Hemen hemen herkes, yaşamın bir döneminde virüse yakalanır. Çocukluk çağı enfeksiyonları çoğunlukla asemptomatiktir. EBV, Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinom (NPC) dahil olmak üzere bazı kanserlerle ilişkilendirilmiştir. Virüs ayrıca transplant alıcılarında giderek artan bir şekilde önemli bir viral ajan olarak tanınmaktadır.
Sunulan RealTime BEV kiti, daha iyi hasta yönetimini bilgilendirmeye yardımcı olmak için son derece hassas ve zamanında sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Tam Kan

Saklama ve Stabilite

Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini

Ürün Açıklaması
EBV Real Time PCR Kiti, Epstein Barr enfeksiyonu etkeni olan Epstien Barr virüsü (İnsan Gamma Herpesvirüs) kantitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir eş zamanlı (real time) PCR testidir. Genomik DNA’daki EBNA 3C geni tespitinde kullanılır.

Kitin Tanımı

Epstein-Barr virüsü (EBV), Herpesviridae ailesinin bir üyesidir. Hem olgun virionda lineer formda hem de latent olarak enfekte olmuş hücrelerde dairesel, epizomal formda bulunan çift sarmallı 172 kbp’lik bir DNA’ya sahiptir. EBV, öncelikle B soyunun lenfoid hücrelerini enfekte eder. EBV, öncü ve olgun insan B lenfositlerini dönüştürme ve onları lenfoblastoid çizgilere dönüştürme yeteneği bakımından Herpesviridae arasında benzersizdir. EBV, enfeksiyöz mononükleozun etiyolojik ajanıdır. Hemen hemen herkes, yaşamın bir döneminde virüse yakalanır. Çocukluk çağı enfeksiyonları çoğunlukla asemptomatiktir. EBV, Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinom (NPC) dahil olmak üzere bazı kanserlerle ilişkilendirilmiştir. Virüs ayrıca transplant alıcılarında giderek artan bir şekilde önemli bir viral ajan olarak tanınmaktadır.
Sunulan RealTime BEV kiti, daha iyi hasta yönetimini bilgilendirmeye yardımcı olmak için son derece hassas ve zamanında sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Sunulan kit ile çalışılabilecek örnekler;
• Tam Kan

Saklama ve Stabilite

Ürün -20°C’de saklanır. Tekrarlayan dondur-çözler ürün stabilitesini