Viro Transfer

Viral Transfer Medium (VTM), solunum yolunun viral hastalıklarının tanısı için alınan örneklerin tașınması ve saklanması için kullanılan bir ortam dır. VTM, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örneklerin (nazofaringeal sıvı ve sürüntüler tașıma ortamı olarak kullanılır.

  • Telefon : 0.312.417 89 88
  • Eposta : info@medamet.com.tr

Ürün Tanımı
Viral Transfer Medium (VTM), solunum yolunun viral hastalıklarının tanısı için alınan örneklerin taşınması ve saklanması için kullanılan bir ortam dır. VTM, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örneklerin (nazofaringeal sıvı ve sürüntüler taşıma ortamı olarak kullanılır.) VTM içeriği bakteri, mantarların üremesini engeller varsa virüslerin varlığını korur. PH: 7,3 ± 0,2

Saklama ve stabilite
Ürün +2°C ile +25°C’de saklanır.

Uyarılar

  • VTM tek kullanımlık bir üründür.
  • VTM Raf ömrü 12 ay’dır.
  • VTM +2°C ile +25°C arasında depolanır

Ürün Tanımı
Viral Transfer Medium (VTM), solunum yolunun viral hastalıklarının tanısı için alınan örneklerin taşınması ve saklanması için kullanılan bir ortam dır. VTM, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örneklerin (nazofaringeal sıvı ve sürüntüler taşıma ortamı olarak kullanılır.) VTM içeriği bakteri, mantarların üremesini engeller varsa virüslerin varlığını korur. PH: 7,3 ± 0,2

Saklama ve stabilite
Ürün +2°C ile +25°C’de saklanır.

Uyarılar

  • VTM tek kullanımlık bir üründür.
  • VTM Raf ömrü 12 ay’dır.
  • VTM +2°C ile +25°C arasında depolanır